Obecnie

Dane aktualne w 2009 roku.

Obecnie w Poturzynie znajduje się spółka po byłej Stacji Hodowli Roślin, Magazyny zbożowe, stawy rybne, Spółdzielnia Mieszkaniowa na osiedlu bloków, Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina. W 2004 roku powstała oczyszczalnia ścieków do której są podłączone bloki oraz domki przylegające do byłej SHR.

Ludność głownie trudni się rolnictwem lub dojeżdża do pracy do pobliskiego Telatyna czy Łaszczowa.

Mieszkańcy:

Dane statystyczne:
W Poturzynie obecnie mieszka około 609 osób. Dane z 1 lutego 2009 roku. W tym 305 mężczyzn i 304 kobiet.

W większości mieszkańcy trudnią się rolnictwem. Cześć znalazła zatrudnienie w pobliskim Telatynie, Dołhobyczowie czy Łaszczowie.