Dzieje miejscowości po II wojnie

Po II wojnie do Poturzyna bardzo powoli zaczęli powracać mieszkańcy. Obawiali się działających na tym terenie grup ukraińskich. Na skutek wspomnianej już akcji pod kryptonimem "Wisła" na terenie wsi nie pozostali mieszkańcy narodowości ukraińskiej. Polacy, którzy powrócili na zgliszcza, zabrali się do odbudowy spalonych gospodarstw. Na terenie folwarku powstała stacja SHR. Osiedle domków dla pracowników zostało zbudowane w pobliżu terenów, gdzie niegdyś stał dwór, w sąsiedztwie zabytkowego parku. Do końca lat czterdziestych odbudowano szkołę. Wieś Poturzyn została przyłączona do gminy Telatyn w powiecie tomaszowskim.

Z dawnej cukrowni nie pozostały nawet gruzy, miejscowi chłopi rozebrali je na potrzeby własnych odbudowywanych gospodarstw. W latach 60-tych, obok starego ukraińskiego cmentarza zbudowano dwupiętrowy budynek, w którym przez kilkanaście lat stacjonowała jednostka wojskowa. W latach 70-tych w budynku mieścił się OHP. Jego ochotnicy uczęszczali do tutejszej szkoły podstawowej do klas VII i VIII.

W roku 1984 budynek ten został wykupiony przez stację SHR, gdzie umieszczono jej biura. W latach 80-tych za cmentarzem ukraińskim powstało osiedle bloków dla pracowników tutejszej SHR. W 1995 roku budynek wraz z halą sportowa i budynkami gospodarczymi zostały przejęte przez UG w Telatynie. Po remoncie, pod koniec roku 1996 budynek zaadoptowano na szkołę. Halę sportową UG pozostawił samą sobie i po kilku latach i pożarze (podpaleniu ...?) została zawalona i można powiedzieć, że ślad po niej nie został.