Położenie

Poturzyn to miejscowość w Południowo-Wschodniej Polsce w zachodniej części Grzędy Sokolskiej. Położony jest w województwie Lubelskim, powiat Tomaszów Lubelski, gmina Telatyn. Miejscowość sąsiaduje z Wasylowem Małym, Suszowem, Witkowem i Nowosiółkami.

Jednym z najważniejszych elementów rzeźby są doliny, przeważnie głęboko wcięte, o dość stromych zboczach i wąskich, płaskich dnach. Na terenie miejscowości przeważają gleby wytworzone z lessów. Są to czarnoziemy i w małym stopniu gleby brunatne.

Klimat tego obszaru kształtuje się pod wpływem kilku rodzajów mas powietrznych. Dominują masy polarno-morskie i polarno-kontynentalne. Miesiącem najzimniejszym jest styczeń a najcieplejszym lipiec. Rozkład opadów wskazuje pewne zróżnicowanie w zależności od rzeźby terenu i pory roku.

Przez miejscowość przybiega droga wojewódzka Nr 852: Józefówka-Nowosiółki-Witków.

Powierzchnia Poturzyna to 1448,12 ha co w przybliżeniu daje 2,38 ha na jednego mieszkańca.